Hälsa & Harmoni
 
- Pärlan vid Klarälven!
 

Taktil massage

Scenarterapi

Stresshantering/KBT-terapi/Mindfulness

KBT - Kognitiv beteendeterapi

 

 

KBT - Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster. KBT har vetenskapligt stöd och är vetenskapligt prövat och är inriktad på nuet och framtiden, inte på det förflutna.

Vad är KBT bra för?

Ångest, stress, utmattningssyndrom, social fobi, livskriser, sömnproblematik.