Hälsa & Harmoni
 
- Pärlan vid Klarälven!
 

Taktil massage

Scenarterapi

Stresshantering/KBT-terapi/Mindfulness

Om mig

Vem är jag?

Jag heter Agnetha och driver min verksamhet Hälsa & Harmoni som ligger i stadsdelen Klara, vid den vackra Klarälven i en lugn och harmonisk miljö. Jag är legitimerad sjuksköterska, hälsopedagog, scenarterapeut och diplomerad taktilmassör. Arbetar även med stresshantering, avslappning, mental träning och KBT-terapi. Jag är KBT-steg I-utbildad och jobbar med enskilda samtal och grupper.

 

Mitt mål som hälsoterapeut

Helhetssynen är en viktig del i mitt arbete med människor. Att öka medvetenheten, om hur du kan ändra ditt liv så att du mår betydligt bättre. God hälsa byggs upp inifrån. Att må bra på ett mentalt, fysiskt och emotionellt plan är grundpelare till din egen utveckling. 

Hälsa för mig är något som byggs upp och som man vårdar, precis som en relation. En blomma som måste vattnas och skötas för att inte vissna. Det är genom livsstil och våra val i livet som vi skapar vår hälsa, en grund att stå på. Hälsa börjar inifrån med våra tankar, vi blir vad vi tänker. Negativa tankar och känslor föder missnöje och ohälsa. Positiva tankar ger kreativitet och livsglädje, och ett gott självförtroende.

Ett hälsobefrämjande samspel mellan själen, kroppen och miljön är viktig. Vi måste se hälsan i ett sammanhang som meningsfull, begriplig och hanterbar. Min vision är att öka vårat "frisktänkande", förebygga stress på olika sätt, genom till exempel mental träning, lära människor hantera vardagen och ge varje individ verktyg som behövs för att kunna förebygga och hantera stress, hitta sin egen väg och kunna ta steget mot en bättre hälsa och livsstil.

 Självklart har jag tystnadsplikt.

Att säga ja till din utveckling innebär att du öppnar dig för livskraften du har inom dig!

Medlem i Skandinaviska förbundet för komplementärmedicin