Hälsa & Harmoni
 
- Pärlan vid Klarälven!
 

Taktil massage

Scenarterapi

Stresshantering/KBT-terapi/Mindfulness

Taktil massage

En mjuk massage som skiljer sig lite från den klassiska, traditionella massagen. Beröring är viktigare än vad vi tror. Genom beröring kan vi öka vår motståndskraft, få smärtlindring, minska stress samt höja vårt välbefinnande. Genom en mjuk, medveten massage ges människor möjlighet till:

 

* Bättre koordination och koncentrationsförmåga

* Minskad stress

* Mindre oro och ångest

* Förbättrad mag- och tarmfunktion

* Bättre cirkulation

* Smärtlindring

 

Behandlingen kan kompletteras med den terapeutiska filten , som hjälper till att reglera kroppens mentala och fysiska funktioner. Den skyddar från yttre elektromagnetiska och elektrostatiska fält samt reglerar och frigör energiflöden i kroppens meridiansystem. Filten består av skyddande lager av syntetisk metallfilm som har en välgörande verkan på olika nivåer i kroppen. Du ligger i terapifilten under hela behandlingen, vilket ger lugn och avslappning.