Hälsa & Harmoni
 
- Pärlan vid Klarälven!
 

Taktil massage

Scenarterapi

Stresshantering/KBT-terapi/Mindfulness

Stresshantering

Livet är en inre och yttre resa, vägen kan ibland kantas av olika svårigheter och hinder och en hel del smärta. Kriser kan vara vägen till förändring och utveckling. Ibland kan det vara svårt att veta var du är på väg, det kan kännas som att du går åt fel håll. Jag har verktygen, några steg du kan följa för att hitta tillbaka till dig själv och kunna släppa in ljuset i ditt liv igen. Känner du dig kanske stressad och har svårt att hantera vardagen? Lär dig att lyssna på kroppens signaler i tid!

Förebygg utbrändhet och må bättre genom att bygga upp din mentala hälsa inifrån. Jag ger dig råd, vägledning och stöd. Jag erbjuder dig samtal som hjälper dig att finna dig själv och öka ditt självförtroende. Vart är du på väg i livet och vad vill du egentligen? Vad är din drivkraft? Kanske är det några av de frågor som du ställer dig själv. Jag försöker hjälpa dig att hitta din positiva kraft och potential, lära sig sätta upp mål och klara dem.

För dig som vill förändra känslomässiga reaktions och handlingsmönster som hindrar dig idag att gå vidare i livet. Är du redo för en förändring i ditt liv? Lär dig släppa taget om dina gamla känslomässiga blockeringar och muskelspänningar . Du får lära dig avslappning som hjälper dig i vardagen. Du ges möjlighet till att upptäcka dina outnyttjade resurser. Få en bättre självkänsla och självbild.

Med hjälp av visualiseringsövningar  positivt tankemönster, kan vi ändra vårat sätt att tänka. Må bättre.