Hälsa & Harmoni - Pärlan vid Klarälven

Hälsa & Harmoni

Pärlan vid Klarälven

Om mig

Vem är jag?

Jag heter Agnetha och driver min verksamhet Hälsa & Harmoni som ligger i stadsdelen Klara, vid den vackra Klarälven i en lugn och harmonisk miljö. Jag är legitimerad sjuksköterska, hälsopedagog, scenarterapeut och diplomerad taktilmassör. Arbetar även med stresshantering, avslappning, mental träning och KBT-terapi. Jag är KBT-steg I-utbildad och jobbar med enskilda samtal och grupper.

Mitt mål som hälsoterapeut

Helhetssynen är en viktig del i mitt arbete med människor. Att öka medvetenheten, om hur du kan ändra ditt liv så att du mår betydligt bättre. God hälsa byggs upp inifrån. Att må bra på ett mentalt, fysiskt och emotionellt plan är grundpelare till din egen utveckling. 

Hälsa för mig är något som byggs upp och som man vårdar, precis som en relation. En blomma som måste vattnas och skötas för att inte vissna. Det är genom livsstil och våra val i livet som vi skapar vår hälsa, en grund att stå på. Hälsa börjar inifrån med våra tankar, vi blir vad vi tänker. Negativa tankar och känslor föder missnöje och ohälsa. Positiva tankar ger kreativitet och livsglädje, och ett gott självförtroende.

Ett hälsobefrämjande samspel mellan själen, kroppen och miljön är viktig. Vi måste se hälsan i ett sammanhang som meningsfull, begriplig och hanterbar. Min vision är att öka vårat "frisktänkande", förebygga stress på olika sätt, genom till exempel mental träning, lära människor hantera vardagen och ge varje individ verktyg som behövs för att kunna förebygga och hantera stress, hitta sin egen väg och kunna ta steget mot en bättre hälsa och livsstil.

 Självklart har jag tystnadsplikt.

Att säga ja till din utveckling innebär att du öppnar dig för livskraften du har inom dig!


Behandlingar


KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT - Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster. KBT har vetenskapligt stöd och är vetenskapligt prövat och är inriktad på nuet och framtiden, inte på det förflutna.

Vad är KBT bra för?

Ångest, stress, utmattningssyndrom, social fobi, livskriser, sömnproblematik.

Taktil massage

En mjuk massage som skiljer sig lite från den klassiska, traditionella massagen. Beröring är viktigare än vad vi tror. Genom beröring kan vi öka vår motståndskraft, få smärtlindring, minska stress samt höja vårt välbefinnande. Genom en mjuk, medveten massage ges människor möjlighet till:

Bättre koordination och koncentrationsförmåga

Minskad stress

Mindre oro och ångest

Förbättrad mag- och tarmfunktion

Bättre cirkulation

Smärtlindring

Behandlingen kan kompletteras med den terapeutiska filten , som hjälper till att reglera kroppens mentala och fysiska funktioner. Den skyddar från yttre elektromagnetiska och elektrostatiska fält samt reglerar och frigör energiflöden i kroppens meridiansystem. Filten består av skyddande lager av syntetisk metallfilm som har en välgörande verkan på olika nivåer i kroppen. Du ligger i terapifilten under hela behandlingen, vilket ger lugn och avslappning.

Scenarterapi

En unik behandlingsmetod som är snabbverkande och medicinfri. Denna terapi är särskilt effektiv och bra mot smärtor av olika slag. En apparat som skickar elektriska impulser genom kroppen och på så vis påskyndar läkning och scenarimpulserna stimulerar nervsystemet. Genom att lägga Scenarapparaten på kroppen läser den av och analyserar dess signaler. Med elektriska impulser påverkar sedan scenarapparaten nervsignalerna till hjärnan, vilket påskyndar kroppens läkningsprocess.

Vad betyder Scenar?

Scenar är en förkortning av Self-Controlled Energo Nauro Adaptive Regulation, vilket betyder självkontrollerad reglering och anpassning till energierna i nervsystemet.

Scenarterapin utvecklades av den ryska läkaren och forskaren Alexander Karasov som uppfann den ryska Tens-apparaten. Tens transkutan elektrisk nervstimulering används i Sverige som smärtlindring vid förlossningar, muskelvärk med mera. Scenar är en elektromagnetisk terapi.

Fördelar med Scenar:

* Inga kända biverkningar

Anpassar behandlingen till varje människa

Smärtfri

 
Överbehandling är utesluten eftersom den biologiska återkopplingen från kroppen ger en direkt korrigering av signalerna. Patienter med pacemaker bör ej behandlas.

Här är några områden Scenarterapin är effektiv vid:

Olika typer av värk

Lindrar sömnproblem

Kärlreglerande

Effektiv vid inflammationer

Whiplasch

Migrän

Matsmältningsproblem

Hudproblem

 
Behandlingen tar cirka 60 min. Antalet behandlingar anpassas individuellt. Terapin kan kompletteras med den terapeutiska filten, som hjälper till att reglera kroppens mentala och fysiska funktioner. Den skyddar från yttre elektromagnetiska och elektrostatiska fält samt reglerar och frigör energiflöden i kroppens meridiansystem. Filten består av skyddande lager av syntetisk metallfilm som har en välgörande verkan på olika nivåer i kroppen. Att ligga i den terapeutiska filten under en Scenarbehandling gör dig lugn och avslappnad.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer! Enda Scenarterapeuten i Värmland.

Stresshantering

Livet är en inre och yttre resa, vägen kan ibland kantas av olika svårigheter och hinder och en hel del smärta. Kriser kan vara vägen till förändring och utveckling. Ibland kan det vara svårt att veta var du är på väg, det kan kännas som att du går åt fel håll. Jag har verktygen, några steg du kan följa för att hitta tillbaka till dig själv och kunna släppa in ljuset i ditt liv igen. Känner du dig kanske stressad och har svårt att hantera vardagen? Lär dig att lyssna på kroppens signaler i tid!

Förebygg utbrändhet och må bättre genom att bygga upp din mentala hälsa inifrån. Jag ger dig råd, vägledning och stöd. Jag erbjuder dig samtal som hjälper dig att finna dig själv och öka ditt självförtroende. Vart är du på väg i livet och vad vill du egentligen? Vad är din drivkraft? Kanske är det några av de frågor som du ställer dig själv. Jag försöker hjälpa dig att hitta din positiva kraft och potential, lära sig sätta upp mål och klara dem.

För dig som vill förändra känslomässiga reaktions och handlingsmönster som hindrar dig idag att gå vidare i livet. Är du redo för en förändring i ditt liv? Lär dig släppa taget om dina gamla känslomässiga blockeringar och muskelspänningar . Du får lära dig avslappning som hjälper dig i vardagen. Du ges möjlighet till att upptäcka dina outnyttjade resurser. Få en bättre självkänsla och självbild.

Med hjälp av visualiseringsövningar  positivt tankemönster, kan vi ändra vårat sätt att tänka. Må bättre.

Mindfulness

Har rötterna inom den buddhistiska traditionen. I mindfulness lär vi oss uppleva och relatera till det som händer i livet här och nu, i stället för att vara med tankarna på annat håll. Metoden är granskad och utvärderad i modern medicinsk forskning och visar sig ha goda effekter på sömn, immunförsvaret och andra stressrelaterande besvär. Många upplever att de får ökad stresståligthet, ökad självkänsla och har lättare att koppla av.

Priser

  • KBT-terapi/Stresshantering/Mindfulness - 60 min 700 :-

  • Scenarterapi 60 min 600 :-

  • Taktil massage 60 min 600 :-

Ej kortbetalning. Betalning sker gärna via Swish.

Jag säljer även presentkort.

Boka tid här


Här finns jag

Sandbäcksgatan 11

653 40 Karlstad (i Klara)

Telefon:

070-38 70 898 

(Tidsbeställning)

kontakt@halsa-harmoni.net